TBS

TBS

TBS staat voor terbeschikkingstelling. Dit is een maatregel die de rechter kan opleggen bij zwaardere misdrijven waarbij de verdachte geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Er zijn twee varianten: TBS met dwangverpleging en TBS met voorwaarden. TBS met dwangverpleging wordt in een TBS-kliniek ten uitvoer gelegd. Bij TBS met voorwaarden is geen sprake van een opname in een TBS-kliniek, maar dient u zich te houden aan  – soms strenge – voorwaarden. Houdt u zich niet aan deze voorwaarden, dan kan de voorwaardelijke TBS alsnog omgezet worden in TBS met dwangverpleging. TBS met dwangverpleging heeft geen vooraf bepaalde duur en kan iedere keer met maximaal 2 jaar worden verlengd. TBS met voorwaarden kan maximaal 9 jaren duren. Bij TBS met voorwaarden wordt ook elke 2 jaar getoetst of verlenging nog nodig is.