Info

Het eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis en geheel vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt uw zaak besproken en wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de kosten van de rechtsbijstand.

Ons kantoor verleent ook door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand, de zogenoemde pro deo zaken. Indien gewenst, kijken wij of u hiervoor in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan worden er betalingsafspraken gemaakt. Afhankelijk van de aard en omvang van de zaak kan er een uurtarief worden afgesproken of gekozen worden voor een vaste prijsafspraak voor de volledige behandeling van uw strafzaak.

Heemskerk & Kurvers advocaten is door de Raad voor Rechtsbijstand aangemerkt als High Trust-kantoor.