Cassatie

Cassatie

Nadat een strafzaak door de rechtbank en in hoger beroep door het gerechtshof is behandeld, kan er nog beroep in cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. Dit is een speciale procedure waarin alleen nog schriftelijk kan worden geprocedeerd. De zaak wordt in cassatie niet helemaal opnieuw behandeld. Kort samengevat wordt in cassatie alleen gekeken of de eerdere rechters geen juridische fouten hebben gemaakt of de wet verkeerd hebben uitgelegd.