Herziening

Herziening

Na een onherroepelijke veroordeling zijn de mogelijkheden om een veroordeling aan te vechten beperkt. Een van die mogelijkheden is een herzieningsverzoek. Een herzieningsverzoek wordt ingediend bij de Hoge Raad. Wanneer de Hoge Raad een verzoek tot herziening gegrond verklaard, wordt de strafzaak opnieuw behandeld door een gerechtshof dat niet eerder over de zaak oordeelde. Helaas is deze procedure gebonden aan strenge regels. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van nieuwe gegevens. Het moet dan gaan om gegevens waarbij de rechter waarschijnlijk tot een ander oordeel zou zijn gekomen als deze tijdens het proces bekend waren geweest.