Commuun strafrecht

Commuun strafrecht

Onder het commune strafrecht vallen alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten. Zoals bijvoorbeeld:

 • Levensdelicten
 • Zedenmisdrijven
 • Criminele organisatie
 • Mensenhandel
 • Mishandeling
 • Afpersing
 • Diefstal / Heling
 • Bedreiging
 • Stalking
 • Softdrugs
 • Harddrugs
 • Wet wapens en munitie
 • Verkeersdelicten
 • Oplichting en fraude