Gratie

Gratie

Door middel van een gratieverzoek kan vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel gevraagd worden. Gratie is alleen mogelijk als de straf onherroepelijk is en nog niet is ondergaan.