Beslag

Beslag

In een strafrechtelijke procedure is het mogelijk dat uw eigendommen door de politie in beslag worden genomen. Het kan gaan om allerlei goederen, zoals telefoons en auto’s. In sommige gevallen kan ook beslag worden gelegd op een woning of banktegoed. In al die gevallen is het mogelijk om via de rechter te vragen om opheffing van het beslag en om teruggave van de desbetreffende eigendommen.