Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling in Nederland en alle rechtsmiddelen zijn uitgeput, dan is het nog mogelijk om een zaak voor te leggen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Er moet dan wel sprake zijn van een schending van een van de bepalingen zoals neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals bijvoorbeeld de schending van het recht op een eerlijk proces.