Penitentiair recht

Penitentiair recht

Tijdens detentie kan het gebeuren dat er een geschil ontstaat over uw rechten binnen de gevangenis of het huis van bewaring. Zo kan het zijn dat u het niet eens bent met een opgelegde sanctie of maatregel of met een andere door de directeur genomen beslissing. Tegen dergelijke beslissingen kan beklag worden ingediend bij de Commissie van Toezicht. In deze procedure kunt u worden bijgestaan door Heemskerk & Kurvers advocaten.